Gronkowski to play this season

Gronkowski is playing this season for the Patriots.