Standing:

Schedule

Last Match
Thu, 11th July vs IrtyshTsentralny Stadium
Fri, 5th July vs IrtyshGeorgi Asparoukhov
Fri, 27th July vs SarajevoAsim Ferhatović (Olimpijski) Stadion
Fri, 20th July vs SarajevoGeorgi Asparoukhov
Fri, 5th August vs Spar. TrnavaStadión Anton Malatinsky

Teammates