Other Teams:

Standing:

Schedule

Last 5 Matches
20 March vs Afghanistan Match 9 - AFG v NEPZahur Ahmed Chowdhury Stadium
Nepal won by 9 runs
18 March vs Bangladesh Match 6 - BAN v NEPZahur Ahmed Chowdhury Stadium
Bangladesh won by 8 wickets
16 March vs Hong Kong Match 2 - HKG v NEPZahur Ahmed Chowdhury Stadium
Nepal won by 80 runs
30 November vs United Arab Emirates 3rd Place play-off - UAE v NEPSheikh Zayed Stadium
Nepal won by 5 wickets
29 November vs Afghanistan 1st Semi-Final (B1 v M60 Winner) - AFG v NEPSheikh Zayed Stadium
Afghanistan won by 7 wickets

Nepal Players

 • Pradeep Airee
 • Binod Bhandari
 • Mahesh Chhetri
 • Shakti Gauchan
 • Avinash Karn
 • Paras Khadka
 • Subash Khakurel
 • Gyanednra Malla
 • Anil Mandal
 • Jitendra Mukhiya
 • Naresh Budayair
 • Basanta Regmi
 • Sagar Pun
 • Sompal Kami
 • Sharad Vesawkar
 • Rahul Vishwakarma
 • Pradeep Airee
 • Binod Bhandari
 • Mahesh Chhetri
 • Shakti Gauchan
 • Avinash Karn
 • Paras Khadka
 • Subash Khakurel
 • Gyanednra Malla
 • Anil Mandal
 • Jitendra Mukhiya
 • Naresh Budayair
 • Basanta Regmi
 • Sagar Pun
 • Sompal Kami
 • Sharad Vesawkar
 • Rahul Vishwakarma
 • Pradeep Airee
 • Binod Bhandari
 • Mahesh Chhetri
 • Shakti Gauchan
 • Avinash Karn
 • Paras Khadka
 • Subash Khakurel
 • Gyanednra Malla
 • Anil Mandal
 • Jitendra Mukhiya
 • Naresh Budayair
 • Basanta Regmi
 • Sagar Pun
 • Sompal Kami
 • Sharad Vesawkar
 • Rahul Vishwakarma
 • Pradeep Airee
 • Binod Bhandari
 • Mahesh Chhetri
 • Shakti Gauchan
 • Avinash Karn
 • Paras Khadka
 • Subash Khakurel
 • Gyanednra Malla
 • Anil Mandal
 • Jitendra Mukhiya
 • Naresh Budayair
 • Basanta Regmi
 • Sagar Pun
 • Sompal Kami
 • Sharad Vesawkar
 • Rahul Vishwakarma